Haohanca.com: đọc truyện, download truyện pdf, xem phim cập nhật từ youtube
Các wap site đối tác (cho phép xem web trên điện thoại di động)